Piątek, 27.1.2023
Name days: Henryk / Jerzy / Przemysław
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Ogłoszenie o funkcjonowaniu przedszkola od 1 września.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szanowni Rodzice

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju wszelkie informacje o funkcjonowaniu przedszkola będą zamieszczane na stronie internetowej.

Proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami (Załącznik poniżej) obowiązującymi od 1 września 2020r. Przestrzeganie wytycznych jest niezbędne, aby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w placówce. Dzieci do przedszkola przychodzą zdrowe, bez najmniejszych objawów chorobowych tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki itp. Jeżeli u dziecka, przebywającego w przedszkolu, zostaną zauważone jakiekolwiek objawy choroby rodzice zostaną o tym niezwłocznie poinformowani i zobowiązani są odebrać dziecko. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.


Dziecko do przedszkola przyprowadza
jeden z rodziców (opiekunów), osoba dorosła powinna mieć maseczkę. Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przy wejściu głównym (rodzic/opiekun nie wchodzi do placówki). Wyjątkiem są rodzice dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola. Rodzic wchodzi na teren przedszkola w maseczce, dezynfekuje ręce, pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali (rodzicom nie wolno wejść na salę). Odbieranie dzieci z przedszkola będzie odbywało się na tych samych zasadach – rodzic odbiera dziecko przy wejściu głównym, z wyjątkiem rodziców dzieci nowych.

Proszę przygotować dzieci (rozmawiać, wyjaśniać) jakie zmiany zaistniały w przedszkolu w związku z COVID-19:
- zasady przyprowadzania i odbierania
- dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów (zabawek, poduszek, przyborów itp.)
- powinny zgłaszać wszelkie dolegliwości

Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną opublikowane w ostatnich dniach sierpnia. Będą umieszczone na drzwiach głównych w przedszkolu.

Ze względu na dość wymagające procedury i organizację pracy w przedszkolu proszę o przestrzeganie godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola. Dzieci z grupy najstarszej 5-6 latki przychodzą do przedszkola do godziny 8.00, śniadanie rozpoczyna się o 8.10. pozostałe dzieci proszę przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.30. Dzieci zapisane do godziny 13.00 proszę odbierać w miarę punktualnie, wyjątkiem są dzieci nowe, które można odbierać już od godziny 12.30.

Wyposażenie dziecka – wszystkie rzeczy powinny być podpisane

- papcie (dzieci z grupy najstarszej powinny mieć drugą parę papci, które zostaną w szatni w szkole)

- worek z materiału z odzieżą na zmianę
- 4-5-6 latki strój do ćwiczeń gimnastycznych (krótkie spodnie, koszulka z krótkim rękawem, skarpetki)


Rzeczy dzieci z poprzedniego roku są do odebrania w przedszkolu do 4 września. Po tym terminie zostaną usunięte z placówki.


W załącznikach poniżej znajdują się ważne
oświadczenia, które rodzic powinien wypełnić i przynieść pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Oświadczenia rodzice wypełniają jednorazowo. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub stwierdzenia u niego jakiejkolwiek choroby rodzic powiadamia o tym dyrektora lub nauczycieli.

Personel przedszkola dołoży wszelkich starań, aby w tak trudnej sytuacji komunikacja przedszkola z rodzicami była przejrzysta i spełniała oczekiwania obu stron. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ wszelkie niedogodności wynikają z procedur, które musimy spełnić, aby placówka mogła funkcjonować zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Wszelkie zmiany i nowe informacje będą zamieszczane na bieżąco. Zapraszam do częstego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

Dyrektor
Anna Matuszczak.


Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu pobierz plik

Zgoda RODO pobierz plik

Zgoda na pomiar temperatury pobierz plik

Oświadczenie rodzica pobierz plik

Galeria Zdjęć