Sunday, 10.12.2023
Name days: Daniel / Bohdan / Julia
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Ogłoszenie - zasady funkcjonowania przedszkola od 1 września.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogłoszenie o funkcjonowaniu przedszkola od 1 września.

Szanowni Rodzice

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wszelkie informacje o funkcjonowaniu przedszkola będą zamieszczane na stronie internetowej.

Nie zmieniły się godziny funkcjonowania przedszkola 7.00-16.00.

Proszę o dokładne zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu, opracowaną na podstawie wytycznych GIS (Załącznik poniżej). Przestrzeganie wytycznych jest niezbędne, aby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w placówce. Dzieci do przedszkola przychodzą zdrowe, bez najmniejszych objawów chorobowych tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki itp. Jeżeli u dziecka, przebywającego w przedszkolu, zostaną zauważone jakiekolwiek objawy choroby rodzice zostaną o tym niezwłocznie poinformowani i zobowiązani są odebrać dziecko. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic (opiekun), osoba dorosła powinna mieć maseczkę. Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przy wejściu głównym (rodzic/opiekun nie wchodzi do placówki). Wyjątkiem są rodzice dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola. Rodzic wchodzi na teren przedszkola w maseczce, dezynfekuje ręce, pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali (rodzicom nie wolno wejść na salę). W szatni będzie mogło przebywać maksymalnie 5 rodziców. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie odbywało się na tych samych zasadach – rodzic odbiera dziecko przy wejściu głównym, z wyjątkiem rodziców dzieci nowych. Po około trzech tygodniach dzieci nowo przyjęte również będą odbierane przy wejściu głównym.

Proszę przygotować dzieci - rozmawiać, wyjaśniać, informować o:
- zasadach przyprowadzania i odbierania
- dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów (zabawek, poduszek, przyborów itp.)
- powinny zgłaszać wszelkie dolegliwości

Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną opublikowane w ostatnich dniach sierpnia. Będą umieszczone na drzwiach głównych w przedszkolu.

Ze względu na dość wymagające procedury i organizację pracy w przedszkolu proszę o przestrzeganie godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola. Dzieci z grupy najstarszej 5-6 latki przychodzą do przedszkola do godziny 8.00, śniadanie rozpoczyna się o 8.10. pozostałe dzieci proszę przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.30. Dzieci zapisane do godziny 13.00 proszę odbierać w miarę punktualnie.

Wyposażenie dziecka – wszystkie rzeczy powinny być podpisane

- papcie (dzieci z grupy najstarszej powinny mieć drugą parę papci, które zostaną w szatni w szkole)
- worek z materiału z odzieżą na zmianę
- dzieci z grupy średniej (4-5l.) i starszej (5-6l.) strój do ćwiczeń gimnastycznych (krótkie spodnie, koszulka z krótkim rękawem, skarpetki)

Rzeczy dzieci z poprzedniego roku są do odebrania w przedszkolu do 6 września. Po tym terminie zostaną usunięte z placówki.

W załącznikach poniżej znajdują się ważne oświadczenia, które rodzic powinien wypełnić i przynieść pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu (wydruki oświadczeń można również pobrać w przedszkolu). Oświadczenia rodzice wypełniają jednorazowo. Proszę o zapoznanie się z klauzulą RODO (nie trzeba drukować). W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub stwierdzenia u niego jakiejkolwiek choroby rodzic powiadamia o tym dyrektora lub nauczycieli.

Personel przedszkola dołoży wszelkich starań, aby w tak trudnej sytuacji komunikacja przedszkola z rodzicami była przejrzysta i spełniała oczekiwania obu stron. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ wszelkie niedogodności wynikają z procedur, które musimy spełnić, aby placówka mogła funkcjonować zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Wszelkie zmiany i nowe informacje będą zamieszczane na bieżąco. Zapraszam do częstego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

W przedszkolu odbędzie się zebranie tylko dla rodziców dzieci nowo przyjętych 30 sierpnia o godz. 15.30

Dyrektor
Anna Matuszczak.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu pobierz plik

Klauzula RODO pobierz plik

Oświadczenia do wydruku

Zgoda RODO pobierz plik

Zgoda na pomiar temperatury pobierz plik

Oświadczenie rodzica pobierz plik pdf.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka pobierz plik pdf.

Upoważnienie innych osób do odbioru dziecka pobierz plik pdf.

Galeria Zdjęć