Wtorek, 5.12.2023
Name days: Bartosz / Norbert / Sabina
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Programy

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Przyroda wokół nas

To program autorski Pani Lidii Poźniak nauczyciela mianowanego, w  który zostało włączone całe przedszkole. Celem programu jest rozwijanie prozdrowotnych i proekologicznych zachowań wśród dzieci i rodziców. Program realizowany jest w trzech projektach : "Las wokół nas", "świeto pieczonego ziemniaka", "Od ziarenka do bochenka" 

 

Kolejną inicjatywą w której uczestniczymy od kilku lat są obchody "Świeta Drzewa" we współpracy z leśnictwem w Kwiatkowie, co roku sadząc drzewo w pobliskim lesie, parku lub przy przedszkolu. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świado¬mości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 10 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Klub Gaja

W ramach uczestnictwa w ogólnopolskim programie "Klubu Gaja" nasze przedszkole podjęło sie dwóch inicjatyw: ogólnośrodowiskową zbiórką makulatury i przeznaczenia pieniążków na ratowanie koni. Każdy człowiek pozostawia po sobie odpady. Oszczędzanie papieru, tak samo jak wody czy energii jest najprostszym przejawem troski o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę, zamiast do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc innym. Akcja "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" jest jednym z takich działań.

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Główny Inspektorat Sanitarny po dokonaniu oceny potrzeb zdrowotnych rozpoczął realizacje programu również w przedszkolach pt: " Czyste powietrze wokół nas" Przedszkole bierze udział w kolejnej edycji programu, którego

CELEM GŁÓWNYM jest : 

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją 

na dym tytoniowy. 

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, 

gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy 

nich tytoń. 

 Czyste powietrze wokół nas 

 CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” 

dymu papierosowego. 

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. 

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na 

dym. 

 

III. ADRESACI PROGRAMU: 

1. Dzieci w wieku 5 - 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów 

przedszkolnych w szkołach. 

2. Rodzice i opiekunowie. 

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Program „Moje dziecko idzie do szkoły”, powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w 2002 r.cieszy się dużą popularnością wśród rodziców oraz nauczycieli.

 Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

 

Program jest realizowany w grupie dzieci 5, 6-letnich.

 

Zadania do realizacji w ramach programu „Moje dziecko idzie do szkoły”:

1. „Jemy owoce – cały rok

2.Zdrowe zęby – wizyta u stomatologa

3. Jak to w szkole –  właściwe poruszanie się po budynku szkoły, prawidłowa pozycja w czasie siedzenia w ławce i na dywanie, prawidłowa postawa ciała- spotkania z nauczycielem wychowania fizycznego w szkole.

4. Bezpieczna droga do szkoły – spotkania w grupach z policjantem, włączenie policji do działań prewencyjnych w przedszkolu.

5. Spotkania z pedagogiem- gotowe dziecko do szkoły

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Od kilku lat nasze przedszkole  bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Kubusiowi Przyjaciele Natury" który ma na celu realizację zagadnień związanych z ekologią. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja "PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA", a organizatorem programu znane każdemu dziecku marki naszych ulubionych soków: "Tymbark" i "Kubuś".

Zdobycie tytułu  " Kubusiowych Przyjaciół Natury" potwierdzone Certyfikatem, wymaga od nas realizacji określonych w regulaminie programu działań  dzięki temu dzieci będą mogły  utrwalić zdobyte już wiadomości z dziedziny ekologii oraz zdobyć nowe. Zajęcia prowadzone są  w formie zadaniowej oraz zabawowej, co pozwoli nam na bezpośredni udział w realizacji celów.

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury

 • Obchody Dnia Przyjaciół Natury
 • Dzień Marchewki w przedszkolu
 • Dzień Warzyw, Owoców i Soków
 • Dzień Drugiego Śniadania
 • Powitanie Wiosny
 • Obchody Dnia Ziemi.    
 • Segregacja śmieci w przedszkolu    
 • Wycieczka  do lasu.    
 • Kącik przyrody w przedszkolu.

 

 • Cykliczne spotkanie z ekologiem i leśnikiem.    
 • Wystawa ekologiczna.    
 • Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.   
 • Dbamy o zwierzęta zimą.


Galeria Zdjęć