Środa, 24.7.2024
Name days: Kinga / Krystyna / Michalina

Przedszkole jako centrum aktywności ekologicznej - podsumowanie projektu.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Przedszkole jako centrum aktywności ekologicznej - to projekt promujący ideę zrównoważonego rozwoju. Czas na podsumowanie wielu działań z ostatnich lat, które nasze przedszkole realizowało, i które wpisują się w tę ideę.

Projekt realizowany jest w oparciu o wielozmysłowe doświadczanie przez dzieci, poznawanie oraz aktywne poszukiwanie. Dzieci mają możliwość bliskiego poznawania przyrody o każdej porze roku, poprzez bezpośredni kontakt z naturą (wycieczki do parku, lasu, na łąkę). Ponadto przedszkole prowadzi ogródek ekologiczny, w którym uprawiane są warzywa, krzewy i drzewa owocowe, kwiaty i krzewy ozdobne. Dzieci poznają naturalne sposoby nawożenia, samodzielnie uprawiają warzywa, wysiewają sadzonki w kącikach przyrodniczych w salach. Stosują zasadę dobrego sąsiedztwa w ogrodnictwie, dzięki czemu pozyskiwane plony są większe bez stosowania sztuszcznych nawiozów. Poznają również sposoby zbierania nasion niektórych roślin. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się również budka lęgowa, w której wiosną dzieci obserwują młode  modraszki. Dzieci poznają sposoby dokarmiania ptaków, nie tylko poprzez karmniki, mamy również alejkę jarzębiny, której owoce stanowią pożywienie dla ptaków zimą. Od wiosny do późnej jesieni w naszym ogrodzie pożywienie zarówno ptakom jak i owadom  zapewniają również słoneczniki, forsycja, lawenda, wrzosy, budleja, hortensja, bluszcze, kwitnące trawy, krzewy i drzewa. Nasz ogród to miejsce do prowadzenia obserwacji i bezpośrednich działań  przez dzieci, dlatego zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo, wprowadzając oznaczenie roślin “trujących” oraz “bezpiecznych” dla ludzi. Dzieci poznają i utrwalają zasady zachowania wobec przyrody poprzez kodeks umiszczony w sali przedszkolnej, jak również w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Obserwują również skutki negatywnego zachowania ludzi w przyrodzie, uczą się wyciągać wnioski, wiedzą jak minimalizować błędy. Dzieci codziennie nabywają umiejętności z zakresu ekologii: znają i stosują zasady segregacji odpadów, sala wyposażona jest w pojemniki do segregacji, pojemnik na zużyte baterie czy nakrętki. Ważnym aspektem w realizacji projektu jest świadome gospodarowanie energią, surowcami i materiałami (uczymy oszczędzania wody, prądu, papieru). Wykorzystujemy również skarby natury oraz niektóre odpady do zajęć twórczych, uczymy się w jaki sposób mogą być przetwarzane i wykorzystane ponownie. Do realizacji naszego projektu zapraszamy również specjalistów i organizacje, których doświadczenie i wiedza są dla nas bezcenne. Spotkania z leśniczym odbywają się cylkicznie z okazji Święta Drzewa, mieliśmy też możliwość odwiedzić Koło Gospodyń Wiejskich i poznać, jak powstaje ekologiczny chleb, ponadto odbyło się spotkanie z przyrodnikiem, który w ciekawy sposób opowiedział o życiu pszczół. Każdej jesieni odwiedzamy również ekologiczny ogród warzywny, sąsiadujący z naszym przedszkolem. Uczestniczymy także w akcjach społecznych "Sprzatanie Świata" oraz "Wielkie sprzątanie gminy".  Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się na warsztatach organizowanych dla zaprzyjaźnionych przedszkoli z naszej gminy, dzięki temu docieramy do szerszej społeczności. Razem pracujemy na rzecz ochrony środowiska.

Projekt zrównoważonego rozwoju będzie kontynuowany w kolejnych latach i rozbudowywany w zależności od potrzeb.

Galeria Zdjęć