Wtorek, 21.3.2023
Name days: Benedykt / Mikołaj / Marzanna
Idź do strony głównej Przedszkole w Ociążu

Przedszkole w Ociążu

Dzieci seniorom, seniorzy dzieciom.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT  EDUKACYJNY  DZIECI – SENIOROM     SENIORZY DZIECIOM

Najważniejszym celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. Organizatorzy chcą zachęcić dzieci do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz środowiska, w którym żyją.
CZAS TRWANIA PROJEKTU ; STYCZEŃ 2015-CZERWIEC 2015; odpowiedzialni wychowawcy w grupach.

Zagadnienia podejmowane w ramach tego projektu winny obejmować w szczególności tematykę:

-  Postrzeganie seniorów jako najwyższej wartości, naszej tożsamości  narodowej, przede wszystkim naszych korzeni
- Propagowania roli seniorów w rodzinie i społeczeństwie,
- Poszukiwania wspólnych płaszczyzn spędzania wolnego czasu,
- Inne.

UDZIAŁ W PROJEKCIE WEZMA DZIADKOWIE PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ SAMOTNE OSOBY ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 

MIEJSCE REALIZACJI: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OCIĄŻU, ŚRODOWISKO  LOKALNE

FORMY  REALIZACJI  PROJEKTU

 

Nazwa projektu

DZIECI     SENIOROM      SENIORZY      DZIECIOM

L.p

Forma realizacji

Cel główny

Czas realizacji

odpowiedzialny

Uwagi o realizacji potwierdzenia

1.

Styczniowe święto -dzień seniora w naszym przedszkolu

Wyrażanie uczuć wdzięczności

Miłe spędzenie czasu z seniorami

Prezentacja umiejętności recytatorsko- wokalno – tanecznych

Styczeń 2015

Nauczyciele grup

Zdjęcia

scenariusz

2.

Najlepiej czytają i opowiadają seniorzy – Uczucia i emocje spotkanie w kąciku książki

-słuchanie wierszy i bajek na temat uczuć i emocji czytanych przez seniorów

- wspólne tworzenie ilustracji do danej książki

Marzec 2015

 

Zdjęcia

rysunki

3.

w zielonym gaiku – przygotowanie inscenizacji wspólnie z dziadkami na temat świąt wielkanocnych

- wspólny udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego

Kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych w domach

Marzec – kwiecień 2015

 

 

Scenariusz inscenizacji

 

zdjecia

4.

Wielkanocne ozdoby – przygotowanie ozdób wielkanocnych  z seniorami, poznanie dawnych tradycji związanych z Wielką Nocą

- wdrażanie do wspólnego podejmowania działań

-wykonywanie ozdób z lat dzieciństwa seniorów. Prezentacja dzieł w salach przedszkolnych

Marzec – kwiecień 2015

 

 

zdjęcia

5.

 

 

 

6.

U ogrodnika – wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego

 

Nasz ogródek przedszkolny

- obserwacja wzrostu kwiatów

 

 

-rozsadzanie z seniorami sadzonek  w ogródku przedszkolnym

Kwiecień 2015

 

zdjęcia

7.

 

 

 

 

 

8.

Dbamy o środowisko w którym żyjemy- akcja sprzątania świata z seniorami w parku i lesie

 

 

Przedstawienie

Dlaczego baterie są jak bakterie? –scenariusz wymyślony przez rodziców i dzieci

Wspólna akcja na rzecz dbania  o czystość środowiska lokalnego

 

 

 

Tworzenie dekoracji i strojów do przedstawienia

 

 

 

9.

Gry i  łamigłówki dla seniorów i dzieci

-wspólne spędzenie czasu wolnego

-nauka gier planszowych: warcaby, szachy

Rozwiązywanie krzyżówek i  łamigłówek

maj 2015

 

Zdjęcia

 

10.

Emocje i uczucia- udział seniorów w konkursie recytatorskim wewnętrznym i gminnym

- umocnienie więzi  dzieci z dziadkami i dzielenie się radością

Marzec

Kwiecień 2015

 

 

11.

Pomysłowy senior – zabawy praktyczno- techniczne

- wykonanie zabawki dla juniora i wspólna praca z dziećmi podczas tworzenia dzieła z odpadów

Maj 2015

 

 

12

Dzień rodziny

-przygotowanie niespodzianek dla rodziców z seniorami

- nauka tańca ludowego i przyśpiewek

-wykonanie laurki- prezentu dla rodziców

-wspólne pieczenie ciasteczek

Maj 2015

 

 

13.

Pożegnanie przedszkola

Dzielenie się z seniorami radością z okazji zakończenia przedszkola

 

Zaproszenie do wspólnych działań w nowym roku szkolnym – proponowanie ciekawych form spotkań

Czerwiec

2015

 

 

 

PROJEKT ZOSTANIE OGŁOSZONY W PRZEDSZKOLU I NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA ORAZ POPRZEZ INFORMACJE O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH I ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NICH  NA TABLICACH WIEJSKICH.

 

Galeria Zdjęć